برگزاری هفدهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

برگزاری هفدهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

برگزاری هفدهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

هفدمین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور مصادف با میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در محل مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حضور مهندس راحتی قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جعفر پور مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری ، موفق مشاور رییس سازمان و مدیر کل حراست و ظفر مند جانشین مدیر کل حراست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیران عامل سازمان های حمل و نقل همگانی سراسر  کشور برگزار گردید.