برخورد با مسافربران شخصی غیر مجاز محدوده میدان امام خمینی (ره) توسط پلیس محترم راهور و با همکاری بازرسین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری الیگودرز