نشست مشترك هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراني شهری کشور وسازمان حمل ونقل همگاني کشور با قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص روند نوسازی تاکسی های فرسوده تشكيل شد

نشست مشترك هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراني شهری کشور وسازمان حمل ونقل همگاني کشور با قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص روند نوسازی تاکسی های فرسوده تشكيل شد

نشست مشترك اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراي هاي شهري كشور و سازمان هاي حمل و نقل همگاني  كشور با قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تشكيل  و در خصوص موضوعات مرتبط ...
تاریخ : 14-04-1395, 10:23    |   ادامه


قبلی بعدی
بالا