صفحه اصلي > ون

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ون

1- آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

2- آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس (شماره 89370/ت 32680ک مورخ 87/06/03)

3- دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات وزیران (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88127/1/3/37 مورخ 88/05/14)

4- ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره 121930/1/3/37 مورخ 89/8/11)

5- ماده (4) تصویب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها

6- آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره 61572/ت42596ک مورخ 88/3/20)

7- بند 1 برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران

 


بازگشت