شرح عوارض و تعيين ميزان خسارات تخلفات  تاکسيراني سال95

کد درآمدي بر اساس سر فصل هاي بودجه اي

36

6305

0103006

 

رديف

شرح عوارض

مبلغ به ریال

توضیحات الحاقی

 

1

صدور کارت و دفترچه تاکسیرانی برای رانندگان(اعم از مالکین ،مباشرین  رانندگان کمکی)

450.000

تبصره 1: تعرفه فوق برای شهرهایی که دارای سازمان تاکسیرانی بوده پس از تایید شورای سازمان برای سال آینده ملاک عمل است .

تبصره 2 : در سایر شهرهای فاقد سازمان امور فوق توسط شهرداری انجام می گیرد برای سال آینده بر اساس تعرفه فوق اقدام گردد.

 

2

تمدید کارت و دفترچه تاکسیرانی

250.000

 

3

نرخ خدمات ماهيانه تاکسي هاي درون شهري

40.000

 

4

صدور دفترچه المثني جهت تاکسي

120.000

 

5

صدور کارت المثني جهت تاکسي

100.000

 

6

حق التحرير

50.000

 

7

معرفي نامه به ادارات و بانک ها و غيره ( منظور به کل ادارات )

50.000

 

8

پاسخ استعلام به سایر ادارات

50.000

 

9

عوارض صدور پروانه بهره برداری برای خریداران ( مالکین  جدید) ومباشرین معرفی شده

پیکان

پراید - روآ

پژو - سمند


5.000.000

5.500.000

6.000.000

 

10

ساماندهي خودروهاي شخصي ( تبديل به تاکسي )

پيکان  روآ

                                 پرايد

                                 پژو - سمند

2.000.000

3.500.000


5.000.000

تبصره 3: چنانچه راننده یا دارنده تاکسی و مینی بوس پس از انجام سه بار جریمه مطابق جدول های فوق مجدداً تخلف نماید از ادامه فعالیت تاکسی و مینی بوس جلوگیری و موضوع جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی ارجاع می شود و رای کمیته لازم اجراء خواهد بود

 

 تبصره 4: در خصوص عوارض نقل و انتقال حذف و به جای آن در ردیف 9 شرح عوارض هزینه پروانه بهره برداری از مالکین جدید و مباشرین به صورت یکسان اخذ گردد

 

11

تبديل به احسن تاکسي ويژه

800.000

 

12

تاکسي جديد تحويلي ايران خودرو و ساير شرکت ها 3درصد قيمت فروش کارخانه

3%

 

13

تبديل به احسن نمودن تاکسي هاي فرسوده

800.000

 

14

شماره گذاري در شهرهاي که صورت مي گيرد

800.000

 

 

15

صدور مجوز تاکسي بيسيم ( هزينه صدور مجوز از سوي دولت توسط متقاضي پرداخت مي شود )

15.000.000

 

16

خدمات ماهيانه تاکسي هاي تحت پوشش تاکسي بيسيم

40.000

 

17

خدمات ماهيانه خودروهاي مسافربر ( خط ويژه )

40.000

18

عوارض نقل و انتقال ميني بوس هاي خط شهري

5.500.000

تبصره 5 :با توجه به اینکه قرارداد کلیه مینی بوس های فعال در سطح شهر به اتمام رسیده است ؛ سازمان حمل و نقل مختار است نسبت به عقد قرارداد با تعدادی از مینی بوس ها که مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی باشند اقدام نمایند . همچنین مالکان مذکور موظفند پس از از انعقاد قرارداد نسبت به انجام مراحل اداری جهت دریافت دفترچه و کارت مینی بوسرانی اقدامات لازم را انجام دهند .

تبصره 6 : در خصوص انعقاد قرارداد با مینی بوس ها اولویت انعقاد قرارداد با مینی بوس هایی است که توسط شهرداری خریداری و به اشخاص واگذار گردیده و تعهدات خود را در سالهای قبل انجام داده اند .

تبصره 7 : عوارض بهره برداری از خطوط برای مینی بوس های شهری در صورت گردش بودن ( با تشخیص سازمان حمل و نقل )ماهیانه 300.000 ریال محاسبه گردد.در غیر اینصورت عوارض بهره برداری به شرح ذیل اعلام می گردد.

19

صدور کارت ودفترچه المثني براي کليه وسايل نقليه اعم از ميني بوس و اتوبوس هاي شهري

220.000

20

حق الامتياز واگذاري ميني بوس بمنظور حمل و نقل مسافر در سطح شهر و حومه براي متقاضيان جديد که از طريق شهرداري ميني بوس به آنها واگذار گرديده و يا واگذار مي شود )

3درصد قیمت


21

حق الامتياز ميني بوس به منظور حمل مسافر در سطح شهر و حومه براي متقاضيان ( مشارکتي )

3درصد قیمت

کارخانه

22

صدور پروانه بهره برداري جهت شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر

24.000.000

23

تبديل به احسن نمودن ميني بوس هاي خط شهري فرسوده ( نوسازي ) با استفاده از تسهيلات کم بهره 4 درصد قيمت کارخانه سازنده

4%

24

بابت ثبت نام در قرعه کشي واگذاري تاکسي افزايشي ( ون کاروان )

250.000

 

25

بابت ثبت نام در قرعه کشي واگذاري ميني بوس هاي خط شهري افزايشي ( جديد )

300.000

26

هزينه ثبت نام اينترنتي جهت وسائط نقليه ام از هر نوع ثبت نام اينترنتي يا تبديل به دوگانه سوز شدن و غيره

350.000

27

هزينه ثبت نام اينترنتي وانت بارها

100.000هزینه ثبت نام ایتترنتی نیسان ها

120.000

29

ثبت نام براي قرعه کشي واگذاري تاکسي افزايشي ( جديد )

300.000

30

مبالغ پرداختي توسط متقاضيان بابت ثبت نام در کليه مراحل قرعه کشي واگذاري تاکسي يا ميني بوس در صورتي که جزء برندگان قرار نگيرد به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود

 

31

خدمات ماهیانه تاکسی بارها

40.000

32

صدور پروانه اشتغال تاکسی  بار

400.000

33

صدور پروانه فعالیت تاکسی  بار

400.000

34

تمدید پروانه اشتغال تاکسی  بار

200.000

35

تمدید پروانه فعالیت تاکسی  بار

200.000

36

تعویض و صدور پروانه المثنی

150.000

37

استعلام و حق التحریر تاکسی بار

150.000

38

حمل بار بیش از ظرفیت

100.000

تبصره 8: از کسانی که در قرعه کشی ثبت نام تاکسی افزایشی برنده می شوند دو برابر مبلغ قید شده اخذ گردد.
تبصره 9 : با توجه به اینکه برای هر تاکسی یک روز در هفته حضور صبحگاهی لحاظ گردیده عبارت خسارت عدم حضور و غیاب صبحگاهی در سال 1392 حذف و بجای آن بند 51 با عبارت عدم رعایت  انجام کشیک محوله در نظر گرفته شده است.

39

صدور مجوز دفاترتاکسی تلفنی(آژانس)

7.500.000

40

نقل انتقال دفاترتاکسی تلفنی (آژانس)

12.000.000

41

خدمات ماهیانه دفاترتاکسی تلفنی(آژانس)

500.000

42

خدمات ماهیانه رانندگان تاکسی  تلفنی

400.000

43

صدور کارت و دفترچه رانندگان آژانس

450.000


44

تمدید کارت و دفترچه رانندگان آژانس

250.000

45

صدور کارت و دفترچه رانندگان مینی بوس واتوبوس

450.000

46

تمدید کارت و دفترچه رانندگان مینی بوس و اتوبوس

250.000

             

 

 

 

 

 

 

 

رديف

شرح خسارات

مبلغ به ریال

 

47

رانندگي با تاکسي که پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيصلاح طبق مقررات اخذ يا بطور موقت باطل شده

400.000

48

عدم استفاده از تابلو خارج از سرويس در مواردي که بنا به دلايل فني اتومبيل يا پايان نوبت کاري قابل توجيه پذيرش مسافر نباشد

100.000

49

عدم توجه کامل به اخطار ها و تذکرات بازرسان سازمان در امور تاکسيراني

200.000

50

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه تاکسیرانی

200.000

51

عدم رعايت انجام کشيک هاي محوله ( بدون هماهنگي و اخذ مجوز از سازمان )

200.000

52

عدم نظافت بيرون و داخل تاکسي و رعايت بهداشت شخصي

120.000

53

عدم توجه به شئونات اسلامي و اجتماعي برابر دستورالعمل هاي مربوطه

350.000

54

نصب لوازم و اشيا غير مجاز در تاکسي برابر دستورالعمل هاي مربوطه

200.000

55

استفاده نکردن از لباس فرم و تنظيف توسط راننده هنگام ارائه سرويس

200.000

56

عدم نصب نرخ هاي مصوب ( کرايه تاکسي ) در معرض ديد مسافر که از سوي مراجع ذيصلاح اعلام مي گردد

350.000

57

عدم نصب کد شناسايي راننده و نداشتن رنگ آميزي

350.000

58

اعلام نکردن علت عدم ارائه سرويس ظرف 48 ساعت از تاريخ توقف تاکسي به سازمان

200.000

59

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معين شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافر

200.000

60

عدم رعايت نرخ هاي مصوب که از سوي مراجع ذيصلاح اعلام مي گردد

350.000

61

عدم نصب کپسول آتشنشاني آماده به کار در وسيله نقليه

50.000

62

خروج بدون مجوز از محدوده اي از شهر يا مسير که براي تاکسيران غير مجاز اعلام گرديده است

350.000

63

نداشتن برگ معاينه معتبر اتومبيل که توسط مراجع ذيصلاح صادر مي شود

180.000

64

عدم رعايت اضافه کار ساعتي و حداکثر 4 ساعت و يا بدون رعايت اتصال اضافه کار به ابتدا يا انتهاي نوبت مورد تعهد

100.000

 

65

عدم ارسال قسمت فوقاني و زيرين برگ مخصوص ارسال به تاکسيراني جدا شده از صورت جلسه تحويل و تحول تاکسي   ( موجود در پروانه تاکسيراني ) ظرف مدت 24 ساعت سازمان از تاريخ تحويل تاکسي به راننده و فسخ قرارداد با راننده

100.000

66

امتناع از حمل و جا به جايي مسافر و حمل مسافر بصورت دربستي

200.000

67

واگذاري تاکسی  به افراد غير مجاز جهت فعاليت بر روي تاکسي هاي درون شهري

600.000

68

ارتکاب به جرم در هنگام تاکسيراني و يا با استفاده از تاکسي

ارجاع به کمیته

انضباطی

69

تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگي

 

ارجاع به کمیته

انضباطی

70

توقف  مدت طولانی تاکسی بدون مجوز و علت موجه هر روز

300.000

71

سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز

200.000

72

تردد تاکسی شهرهای دیگر بدون محوز در سطح شهر و اقدام به جابجایی مسافر

500.000

73

جریمه تاخیر خدمات کارت تردد شهری در مرحله اول در صورت تکرار تا سه برابر بدهی معوق کارت تردد برای مالک و کمکی

500.000

74

جریمه عدم تمدید کارت و دفترچه تاکسیرانی ، آژانس ، وانت بار ، اتوبوس و مینی بوس پس از اتمام اعتبار و یا عدم اخذ کارت و دفترچه تاکسیرانی توسط خریدار جدید پس از انعقاد قولنامه و سایر مراحل اداری

به ازای هر روز 12/000 ریال


75

جریمه مسافربرهای شخصی غیر مجاز در سطح شهر

600.000