نشست مشترك هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراني شهری کشور وسازمان حمل ونقل همگاني کشور با قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص روند نوسازی تاکسی های فرسوده تشكيل شد

نشست مشترك هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراني شهری کشور وسازمان حمل ونقل همگاني کشور با قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص روند نوسازی تاکسی های فرسوده تشكيل شدنشست مشترك اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي تاكسيراي هاي شهري كشور و سازمان هاي حمل و نقل همگاني  كشور با قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تشكيل  و در خصوص موضوعات مرتبط با نوسازي 90 هزار دستگاه تاكسي فرسوده بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور، در ابتداي اين نشست مسعود طبيبي مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور و مجري طرح نوسازي 90 هزار دستگاه تاكسي فرسوده، گزارش از آخرين اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص اين طرح ارائه نمود.
در ادامه حاضران در جلسه گزارشي از اجراي اين طرح از جمله مشكلات مربوط به ضامن در بانك هاي عامل، مسائل مرتبط با مراكز اسقاط و ساير موارد بيان نمودند.
در ادامه خليل راحتي قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تشكيل جلسه هماهنگي نوسازي 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با حضور مسئولان ذيربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در روز چهارشنبه 9 تير و اتخاذ تصميماتي براي تسريع در اجراي اين طرح خبر داد.
وي افزود: در اين جلسه مقرر شد در شهرهاي داراي مراكز اسقاط خودرو، از زمان تحويل تاكسي فرسوده به اين مراكز، شركت ايران خودرو يك ضمانت به مالك ارائه نمايد كه خودروي جديد پس از يك هفته تحويل شود.
راحتي در ادامه گفت: همچنين در شهرهاي فاقد مراكز اسقاط خودرو، مقرر شد سيكل اسقاط از سوي نمايندگي هاي ايران خودرو پيگيري شود و مالكان تاكسي هاي فرسوده خودروي خود را به اين مراكز تحويل مي دهند و خودروي جديد را ظرف يك هفته از نمايندگي دريافت مي نمايند.
وي با بيان اينكه مقرر شد نيروي انتظامي هم امور مربوط به خود را با سرعت پيگيري و اجرايي نمايد، ابراز اميدواري نمود كه با اجرايي شدن اين تصميمات شاهد تسريع در اجراي اين طرح باشيم.
وي همچنين از مديران عامل سازمان ها و واحدهاي تاكسيراني و مديران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني در شهرهاي كشور خواست تا ضمن پيگيري اين موضوعات، موارد مرتبط با وام، بانك، بيمه و عدم پذيرش ضامنان وام مالكان تاكسي را به اتحاديه ها منعكس نمايند تا هرچه روزدتر پيگيري هاي لازم صورت پذيرد.
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه اظهار كرد: موضوع كاهش آلودگي هواي كلانشهرها در حال حاضر از اولويت هاي كاري عمده دولت است و تصميمات مختلفي در اين خصوص طي چند ماه اخير اتخاذ و ابلاغ شده و دولت قصد دارد آنها را با جديت پيگيري و اجرا نمايد.
راحتي، اختصاص سوخت به خودروهاي ديزلي بر اساس پايش پيمايش از مهرماه با هدف صرفه جويي در سوخت و مقابله با قاچاق آن، ضرورت داشتن معاينه فني براي خودروهاي سبك در شهرها و پياده سازي كامل سامانه سيمفا و اعمال قانون با خودروهاي فاقد معاينه فني را از جمله اين طرح ها ذكر نمود.
وي، اجراي طرح نوسازي 90 هزار دستگاه تاكسي فرسوده را ديگر تصميم مهم دولت عنوان نمود و گفت: بايد از ظرفيتهايي كه دولت در قالب اين طرح در اختيار مديريت شهري قرار داده، به نحو مطلوبي بهره برد زيرا از ابتداي پاييز شاهد اعمال محدوديت براي تردد تاكسي هاي فرسوده هستيم.
در ادامه علي نوذرپور معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و رئيس هيات مديره اتحاديه تاكسيراني هاي شهري گفت: سياستهاي بازدارنده دولت در حوزه كاهش آلودگي هوا امسال بطور جدي اعمال مي شود و امروز شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، در خصوص اجراي طرح LEZدر تهران تشكيل جلسه داد و اين طرح در ساير كلانشهرها هم اجرايي خواهد شد.
وي با بيان اينكه انتظار ما پيگيري تمامي موارد مربوط به طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري است، افزود: عملكرد مديران عامل سازمان تاكسيراني و حمل و نقل همگاني در اين زمينه بررسي و از مديران عاملي كه عملكرد خوبي داشته اند، تقدير مي شود.