آخرين وضعيت طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري اعلام شد

آخرين وضعيت طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني در شهرهاي كشور، كه از روز 12 بهمن ماه 94 آغاز شده، تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 15 تير اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نقل از اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور، تا اين روز 58 هزار و 386 تاكسي فرسوده توليد قبل از سال 1385 در اين طرح ثبت نام نموده اند.
تاكنون 55 هزار و 60 مورد از ثبت نامي ها توسط سازمان ها و واحدهاي تاكسيراني و حمل و نقل همگاني شهرداري ها و 54 هزار و 224 مورد از ثبت نامي ها توسط اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور و اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور تائيد شده است.
همچنين تاكنون 51 هزار و 632 پيامك به متقاضيان ارسال شده تا براي دريافت معرفي نامه جهت انتخاب بانك و نمايندگي ايران خودرو به سازمان ها و واحدهاي تاكسيراني و حمل و نقل همگاني شهرداري ها مراجعه نمايند.
تاكنون 31 هزار و 301 متقاضي، شعبه بانك و نمايندگي ايران خودرو را انتخاب نموده اند.
همچنين 10 هزار و386 پرونده تسهيلات در بانك ها تشكيل و ضامن تاييد شده و 9 هزار و 934 پرونده در بانك ها تكميل و متقاضي براي خريد تسهيلاتي به خودروساز معرفي و 6 هزار و 393 مورد واريز وجه تسهيلات از سوي بانك هاي عامل به ايران خودرو انجام شده است.
تعداد درخواستهاي خريد نقدي خودرو هم يك هزار و 953 مورد و واريز وجه در اين زمينه يك هزار و 172 مورد بوده است.
تاكنون 11 هزار و 10 كد رهگيري و 9 هزار و 484 پيش فاكتور از سوي شركت ايران خودرو صادر شده است و 7 هزار و 565 مورد واريز وجه به حساب ايران خودرو تاييد شده است.
همچنين مراكز اسقاط 6 هزار و 958 متقاضي انتخاب شده، 4 هزار و 911 متقاضي در مراكز اسقاط پذيرش شده اند، تعداد ارزش لاشه خودرو پرداخت شده 3 هزار و 125 مورد و تعداد پرداخت ارزش لاشه خودرو تاييد شده 2 هزار و 978 مورد بوده است.
تعداد خودروهاي احراز اصالت شده يك هزار و 599 مورد، تعداد خودروهاي اسقاط شده يك هزار و 127 مورد، تعداد پرونده هاي اسقاط ارسال شده به نيروي انتظامي براي تاييد يك هزار و 13   مورد، تعداد پرونده هاي اسقاط تاييد شده توسط نيروي انتظامي 632 مورد بوده است.