وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 1387/02/04 در ماده (4) تصویب نامه در خصوص "شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" به شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها تصويب نمودند:

ماده 4- وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب مي‌شوند.

وسیله نقلیه

سواری شخصی

سواری دولتی

تاکسی (سواری و ون)

مینی بوس و میدی بوس

اتوبوس

کامیون و کشنده

وانت

موتور سیکلت

سایر وسایل نقیله باری و مسافری

درون‌شهری

برون‌شهری

سن فرسودگی به سال

25

15

10

15

10

15

25

15

10

25