بر اساس دستورالعمل ابلاغی از پلیس راهور ناجا (معاونت مهندسی و خدمات ترافیک) به معاونت‌های راهور فا. استان‌ها ی کشور به شماره 8994=1-1210-13/4 مورخ 85/11/08  رنگ تاکسی‌های درون‌شهری به صورت زیر اعلام می‌گردد:

مستند به آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی، بنا به پیشنهاد اتحادیه تاکسیرانی‌های شهرهای کشور و موافقت شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی تاکسی‌های درون‌شهری همزمان با اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 رنگ تاکسی‌های تحویلی در بخش توسعه و نوسازی با توجه به نوع فعالیت برابر تصاویر پیوستی اعم از پژو (405، روآ و آر.دی) سمند، پراید، ون 701 GLX تغییر نموده است، دستور فرمایید واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه نسبت به شماره‌گذاری تاکسی‌های درون‌شهری از ردیف پلاک تاکسی (ت TAXI) با رنگ و نوار شطرنجی مصوب و لحاظ سایر شرایط و مقررات اقدام نمایند. شایان ذکر است هرگونه تغییر در محل خط کشی و یا اجرای خط‌های اضافی روی کاپوت، حاشیه، سقف با رنگ‌های مختلف، مغایر با رنگ مصوب می‌باشد و ارائه هرگونه خدمات شماره‌گذاری و یا بعد از شماره‌گذاری ممنوع خواهد بود.

الف) تاکسی‌های درون‌شهری گردشی و خطی: رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی

ب) شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافربری درون‌شهری و آژانس‌ها: رنگ نارنجی با نوار شطرنجی مشکی

ج) تاکسی‌های تلفنی: رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی

رنگ و ابعاد خطوط شطرنجی: مشکی 15*70/2 (سانتی متر)

 

همچنین متن ابلاغیه مورخ 86/03/24 پلیس راهور ناجا (معاونت مهندسی و خدمات ترافیک) به روسای پلیس راهور فا. استان‌ها ی کشور در خصوص رنگ تاکسی‌های تلفنی شهر تهران به شرح ذیل می‌باشد:

پیرو دستورالعمل شماره 8994=1-1210-13/4 مورخ 85/11/08 به استناد نامه شماره 100/2577 مورخ 85/12/07 اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی مختص تاکسی‌های تلفنی شهر تهران مصوب و قابل اجرا می‌باشد.لذا مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم اعلام می‌گردد.