اعلام نرخ کرایه تاکسی سال 1401

به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر و تأییدیه کمیته انطباق فرمانداری محترم ،بدینوسیله نرخ کرایه ناوگان حمل ونقل عمومی در سال 1401 اعلام شد ...